Včasná diagnostika a prevence postižení je u dětí velice důležitá. Čím dříve je určitý zdravotní problém diagnostikován, tím lépe a rychleji se dá terapií řešit. Při včasně zahájené terapii lze předejít mnoha bolestem, deformitám a dalším symptomům.

V jakém případě nás navštívit

  • Pokud si nejste jisti správným vývojem Vašeho dítěte
  • Když potřebujete poradit v odlišném vývoji či poruchách pohybového systému nebo třeba jen ujistit, že se dítě vyvíjí správně
  • Dítě má bolesti pohybového systému
  • Dítě má vadné držení těla, špatné zakřivení páteře
  • Dítě má patologické zakřivení nohou
  • Dítě potřebuje poúrazovou terapii
  • Dítě má plochou nohu