• TENTO KURZ V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROBÍHÁ

Dětský aerobic je forma cvičení pro děti. Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu hudby. Rozvíjíme schopnost dítěte vyjádřit rytmus pohybem svého těla a schopnost reagovat na změnu rytmu. Učíme děti nejzákladnějším krokům aerobicu a postupným spojováním jednotlivých kroků přecházíme na cvičení jednoduchých sestav. Nedílnou součástí lekcí je nácvik zábavných tanečků a využívání velkého množství pomůcek. Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností, především pohyblivost, obratnost a koordinaci. Děti cvičí v kolektivu a pro radost.

Výběr27

 Cena kurzu

pololetí / 1500 Kč

Kdy a kde se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.
Tento kurz není v současné době otevřen.

IMG_20150214_114945