Nabízíme kurzy:

  • Cvičení batolátek od 1 roku do 3 let věku (skupinová lekce)

Pohyb je základní potřebou dítěte, je přirozeným projevem dítěte a naprostou samozřejmostí. Pohyb je úzce propojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním a je prostředkem objevování světa a prostředkem seznamování se s okolím.

Není novinkou, že první 3 roky dítěte jsou velice důležité v rozvoji jeho tělesných a duševních schopností.

V našich kurzech cvičení batolat pracujeme s originálním pohybově vzdělávací konceptem, díky kterému se děti zapojují do pohybových aktivit přirozeně s chutí a nadšením, přičemž docílíme maximálních výsledků v rozvoji pohybových schopností a získání pohybových dovedností.

Cena kurzu

10 lekcí + 1 náhradní / 1000 Kč
Náhradní lekce probíhá na konci kurzu a mohou se jí zúčastnit všechny děti.

V případě pozdějšího nástupu do kurzu platí rodič stejnou částku – 1000 Kč a pouze v případě zameškání více jak tří hodin je pak platba úměrná počtu lekcí (např. 7 lekcí – 700 Kč).

 Kde a kdy se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.
Úterý – 10:00
Středa – 10:00
Čtvrtek – 10:00

 

V lekcích cvičení batolat se zaměřujeme

  • Na posilování a protahování svalových skupin
  • Rozvoj vnímání vlastního těla
  • Rozvoj pohybových schopností
  • Procvičování hrubé a jemné motoriky
  • Nácvik nových pohybových dovedností

Pictures[1]