Nabízíme kurzy:

  • Cvičení batolátek od 1 roku do 3 let věku (skupinová lekce)

Pohyb je základní potřebou dítěte, je přirozeným projevem dítěte a naprostou samozřejmostí. Pohyb je úzce propojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním a je prostředkem objevování světa a prostředkem seznamování se s okolím.

Není novinkou, že první 3 roky dítěte jsou velice důležité v rozvoji jeho tělesných a duševních schopností.

V našich kurzech cvičení batolat pracujeme s originálním pohybově vzdělávací konceptem, díky kterému se děti zapojují do pohybových aktivit přirozeně s chutí a nadšením, přičemž docílíme maximálních výsledků v rozvoji pohybových schopností a získání pohybových dovedností.

Cena kurzu

10 lekcí + 1 náhradní / 1000 Kč
Náhradní lekce probíhá na konci kurzu a mohou se jí zúčastnit všechny děti.

V případě pozdějšího nástupu do kurzu platí rodič stejnou částku – 1000 Kč a pouze v případě zameškání více jak tří hodin je pak platba úměrná počtu lekcí (např. 7 lekcí – 700 Kč).

 Kde a kdy se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.
Úterý – 10:00
Středa – 10:00
Čtvrtek – 10:00

 

Zkušební hodiny

Zkušební hodiny jsou po dohodě možné za poplatek 100 Kč. Přednost ovšem dáváme těm, kteří si zaplatí celý kurz. Po zkušební hodině tedy není jisté, zda budete do kurzu přijati.

V lekcích cvičení batolat se zaměřujeme

  • Na posilování a protahování svalových skupin
  • Rozvoj vnímání vlastního těla
  • Rozvoj pohybových schopností
  • Procvičování hrubé a jemné motoriky
  • Nácvik nových pohybových dovedností

Pictures[1]