Nabízíme kurzy:

  • Baby Judo – základy juda pro děti od 5 let (skupinové lekce)
  • Judo středně pokročilí – judistická přípravka pro pokročilé (skupinové lekce)
  • Judo závodní tým

Judo je dynamický, úpolový sport, který má pevné místo v programu letních olympijských her. Organizace UNESCO doporučuje judo jako nejvhodnější sport pro děti. Judo podporuje komplexně a optimálně duševní a tělesné zdraví jako téměř žádný jiný sport. Rozvíjí všechny pohybové schopnosti a posiluje duševní rovnováhu. Osvojení pádové techniky dává větší jistotu v každodenním životě. Zásady jak se chovat k soupeři vycházejí z principu fair play a vychovávají k disciplíně, zdvořilosti, ohleduplnosti a pozornosti k druhým. Díky osvojování nejrůznějších technik musí judista čelit novým a novým výzvám, učí se trpělivosti a bojovnosti. Prožitek úspěch při poražení soupeře je mnohem bezprostřednější než v jiných sportech, zároveň judo učí přijímat porážku a nevzdávat se.

Cena kurzu

Baby Judo (1 hodina týdně) – pololetí / 2000 Kč
Judo pokročilí (2 hodiny týdně) – pololetí / 2500 Kč
Judo závodní tým (3 hodiny týdně) – pololetí / 2800 Kč

Výběr25

Kdy a kde se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.

Baby judo – úterý od 16:30, 17:30 (pokročilé baby judo), pátek od 15:30 (nábor nových dětí)
Středně pokročilí – pondělí od 16:00, středa od 17:00
Závodní tým – pondělí od 17:00, úterý od 15:30, středa od 18:00

Zkušební hodiny

Zkušební hodiny jsou po dohodě možné za poplatek 100 Kč. Přednost ovšem dáváme těm, kteří si zaplatí celý kurz. Po zkušební hodině tedy není jisté, zda budete do kurzu přijati.

Výběr26

Co se děti na baby judu naučí?

  • Základní gymnastická cvičení
  • Rozvoj koordinace, rovnováhy
  • Pádové techniky
  • Základní judistické techniky formou her a soutěží