TENTO KURZ V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROBÍHÁ
  • Lidové písničky, tance, hry a zvyky pro děti od 3 do 7 let (skupinové lekce)

Lidové písničky jsou pro malé děti přirozenou součástí hry. Jejich pomocí se dá rozvíjet nejen intonace, rytmizace, slovní zásoba nebo přednes, ale také pohyb na hudbu, prostorová orientace a dramatizace. Velmi důležitý je i kontakt s kamarády, souhra a spolupráce. Pomalu tak získají sebevědomí a naučí se prezentovat své dovednosti před vrstevníky nebo na veřejnosti.

Lidové písničky a tance jsou svázané s lidskou činností a zvyky. Děti se tak s jejich pomocí mohou naučit, jak se dříve žilo. Jak se pásly ovečky a jaké hry se hrály na pastvě. Jak se zpracoval len až k plátnu nebo co všechno předchází čerstvě upečenému voňavému chlebu. Některá témata a především tradiční zvyky vybízejí k výrobě masek (masopust), rekvizit nebo hudebních nástrojů (píšťalka, fanfrnoch, vozembouch).

Děti si ve skupině vrstevníků s pomocí lidových písní, tanců a říkadel pohrají třeba na vaření povidel, pečení chleba nebo na ševce, kováře a mlynáře. Hravou formou si rozvíjí hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy a zároveň se dozví něco o lidových tradicích a zvycích.

Cena kurzu

10 lekcí + 1 náhradní / 1000 Kč
Náhradní lekce probíhá na konci kurzu a mohou se jí zúčastnit všechny děti.