Nabízíme kurzy:

  • Plavání kojenců od 6. měsíce do 12. měsíce (skupinové lekce)
  • Plavání batolátek od 1 roku do 4 let (skupinové lekce)
  • Individuální kurz „Sebezáchrana dítěte ve vodě“

Významy plavání kojenců a batolátek

  • Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně cévní systém
  • Zvýšení vitální kapacity plic důsledkem správné techniky dýchání při plavání s dostatečnou výměnou kyslíku i v okrajových částech plic
  • Zlepšení střevní peristaltiky
  • Napomáhá odstranění různých nedostatků držení těla
  • Posílení důležitých svalových skupin
  • Plavání podporuje chuť k jídlu
  • Otužování organismu

Voda je vynikající prostředek rozvoje pohybových schopností, podnět k dovádění a hraní, je relaxačním prostředím, kde se úžasně rozvíjí vztah rodičů a jejich dítěte při společně strávených okamžicích. Pokroky, které dítě během pár lekcí udělá jsou obdivuhodné a přináší radost jak dítěti, tak i jeho rodičům. Voda se stane pro dítě přirozeným prostředím, naučí se pod vodou orientovat a poznávat její vlastnosti. Přiměřená stimulace dítěte ve vodě podporuje jeho rozvoj tělesný, pohybový, psychický i sociální.

Děti získají spoustu příjemných prožitků a pro rodiče je plavání možností setkávat se s ostatními rodiči. Z plaveckého hlediska je kojenecké plavání spontánní pohybovou aktivitou, dítě správným polohováním posiluje různé svalové skupiny a dochází i k drobné lokomoci ve vodě. Činnosti jako je splývání, vznášení se ve vodě v poloze na zádech (floating) může dítěti při nečekaném pádu do vody zachránit život. Další aktivity jako jsou skoky do vody a potápění jsou dovednostmi důležitými pro pozdější plavecký výcvik.