V ceně Baby programů jsou zahrnuty 4 náhradní lekce, kterou může zákazník čerpat na základě elektronického systému. Neúčast na lekci musí rodiče omluvit do 20. hodiny předchozího dne, aby lekce byla počítána jako náhradní.

Omluva se přijímá pouze prostřednictvím klientského systému nebo osobně na lekci. Náhradní lekci poskytujeme pouze v případě řádně omluvené absence. Platba se hradí před nástupem na první lekci a poplatek je po absolvování první lekce nevratný.

Baby Club

Plavání kojenců od 6. do 12. měsíce (skupinové lekce)
10 lekcí / 2840 Kč

Plavání dětí od 1 roku do 4 let (skupinové lekce)
10 lekcí / 2840 Kč

Kurz „Sebezáchrana dítěte“ (individuální lekce)
10000 Kč

Junior Club

Plavání dětí od 4 let (skupinové lekce)
10 lekcí / 2840 Kč