Nabízíme:

  • Všestranná sportovní příprava dětí od 3 let – za přítomností rodičů (skupinové lekce)
  • Všestranná sportovní příprava dětí od 5 let (skupinové lekce)
  • Všestranná příprava se zaměřením na sportovní gymnastiku od 4,5 let

Kurz všestranné sportovní přípravy dětí nabízí širokou škálu různorodých pohybových činností. Všestranná příprava je základním stavebním kamenem pro všechna sportovní odvětví. Seznamujeme děti se základními pohybovými dovednostmi z gymnastiky, atletiky, míčových her, juda, florbalu, balančních cvičení a zdravotní tělesné výchovy.  Zároveň je věnována pozornost rovnoměrnému rozvoji všech pohybových schopností v závislosti na senzitivních obdobích dítěte.

Cena:

2100 Kč / pololetí

Kdy a kde se lekce konají:

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.

Čtvrtek – 15:00, 17:00 (v doprovodu rodičů)

Čtvrtek – 16:00 (5+)

Středa 15:00 (zaměření na gymnastiku)

 

Význam všestranné přípravy

  •  upevňujeme zdraví dětí
  •  zvyšujeme celkovou výkonnost a odolnost
  • posilujeme koncentraci a vůli
  •  vytváříme vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě
  •  učíme se respektovat určitá pravidla ve smyslu FAIR PLAY
  •  kompenzujeme specializovanou sportovní přípravu

Především se ale děti sportem baví, účastní se spousty her, navazují nová přátelství a prožívají první velká vítězství.

Výběr23