Nabízíme kurzy:

  • Všestranná sportovní příprava dětí od 3 let – za přítomností rodičů (skupinové lekce)
  • Všestranná sportovní příprava dětí od 4 let (skupinové lekce)
  • Všestranná sportovní příprava dětí od 5 let (skupinové lekce)

Kurz všestranné sportovní přípravy dětí nabízí širokou škálu různorodých pohybových činností. Všestranná příprava je základním stavebním kamenem pro všechna sportovní odvětví. Seznamujeme děti se základními pohybovými dovednostmi z gymnastiky, atletiky, míčových her, juda, florbalu, balančních cvičení a zdravotní tělesné výchovy.  Zároveň je věnována pozornost rovnoměrnému rozvoji všech pohybových schopností v závislosti na senzitivních obdobích dítěte.

Cena kurzů

10 lekcí / 1000 Kč
V ceně kurzu je jedna náhradní lekce, která probíhá na konci kurzu a mohou se jí zúčastnit všechny děti.

V případě pozdějšího nástupu do kurzu platí rodič stejnou částku – 1000 Kč a pouze v případě zameškání více jak tří hodin je pak platba úměrná počtu lekcí (např. 7 lekcí – 700 Kč).

Kdy a kde se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.
Středa – 15:00, 16:00 (v doprovodu rodičů)
Čtvrtek – 15:00(4+), 16:00 (5+)

 

Význam všestranné přípravy

  •  upevňujeme zdraví dětí
  •  zvyšujeme celkovou výkonnost a odolnost
  • posilujeme koncentraci a vůli
  •  vytváříme vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě
  •  učíme se respektovat určitá pravidla ve smyslu FAIR PLAY
  •  kompenzujeme specializovanou sportovní přípravu

Především se ale děti sportem baví, účastní se spousty her, navazují nová přátelství a prožívají první velká vítězství.

Výběr23