Nabízíme kurzy:

  • Všestranná sportovní příprava dětí od 3 let – za přítomností rodičů (skupinové lekce)
  • Všestranná sportovní příprava dětí od 4 let (skupinové lekce)
  • Všestranná sportovní příprava dětí od 5 let (skupinové lekce)

Kurz všestranné sportovní přípravy dětí nabízí širokou škálu různorodých pohybových činností. Všestranná příprava je základním stavebním kamenem pro všechna sportovní odvětví. Seznamujeme děti se základními pohybovými dovednostmi z gymnastiky, atletiky, míčových her, juda, florbalu, balančních cvičení a zdravotní tělesné výchovy.  Zároveň je věnována pozornost rovnoměrnému rozvoji všech pohybových schopností v závislosti na senzitivních obdobích dítěte.

Cena kurzů

10 lekcí / 1000 Kč
V ceně kurzu je jedna náhradní lekce, která probíhá na konci kurzu a mohou se jí zúčastnit všechny děti.

V případě pozdějšího nástupu do kurzu platí rodič stejnou částku – 1000 Kč a pouze v případě zameškání více jak tří hodin je pak platba úměrná počtu lekcí (např. 7 lekcí – 700 Kč).

Kdy a kde se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.
Středa – 15:00, 16:00 (v doprovodu rodičů)
Čtvrtek – 15:00(4+), 16:00 (5+)

Zkušební hodiny

Zkušební hodiny jsou možné za poplatek 100 Kč. Přednost ovšem dáváme těm, kteří si zaplatí celý kurz. Po zkušební hodině tedy není jisté, zda budete do kurzu přijati.

Význam všestranné přípravy

  •  upevňujeme zdraví dětí
  •  zvyšujeme celkovou výkonnost a odolnost
  • posilujeme koncentraci a vůli
  •  vytváříme vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě
  •  učíme se respektovat určitá pravidla ve smyslu FAIR PLAY
  •  kompenzujeme specializovanou sportovní přípravu

Především se ale děti sportem baví, účastní se spousty her, navazují nová přátelství a prožívají první velká vítězství.

Výběr23