Nabízíme:

  • Všestranná sportovní příprava dětí od 2,5 let – za přítomností rodičů (skupinové lekce)
  • Všestranná sportovní příprava dětí od 5 let (skupinové lekce)

Kurz všestranné sportovní přípravy dětí nabízí širokou škálu různorodých pohybových činností. Všestranná příprava je základním stavebním kamenem pro všechna sportovní odvětví. Seznamujeme děti se základními pohybovými dovednostmi z gymnastiky, atletiky, míčových her, juda, florbalu, balančních cvičení a zdravotní tělesné výchovy.  Zároveň je věnována pozornost rovnoměrnému rozvoji všech pohybových schopností v závislosti na senzitivních obdobích dítěte.

Kdy a kde se lekce konají:
Kurzy probíhají v tělocvičně U Koruny. Rozvrh hodin ZDE

 

 

Význam všestranné přípravy

  •  upevňujeme zdraví dětí
  •  zvyšujeme celkovou výkonnost a odolnost
  • posilujeme koncentraci a vůli
  •  vytváříme vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě
  •  učíme se respektovat určitá pravidla ve smyslu FAIR PLAY
  •  kompenzujeme specializovanou sportovní přípravu

Především se ale děti sportem baví, účastní se spousty her, navazují nová přátelství a prožívají první velká vítězství.

Výběr23