„aneb s pohybem k hudbě, s hudbou k pohybu“.

TENTO KURZ V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROBÍHÁ

Nabízíme kurzy:

 • Zpívánky v pohybu pro děti od 1,5 roku do 3 let (skupinové lekce)

Hudba, tanec a divadlo otevírají dveře k tvořivosti, hravosti, sebedůvěře, spontaneitě, schopnosti vnímat, komunikovat, poznávat sebe a druhé. Zpívánky v pohybu propojují hudbu, tanec i divadlo přirozeně a tvořivě. Praxí vyzkoušenými pedagogickými podněty, originálními pomůckami, výběrem kvalitních hudebních nástrojů a pohybových pomůcek, poslechem kvalitních hudebních podnětů je dětem nastavena vysoká laťka kvality, která děti formuje ve zdravě vnímající, prožívající a vyciťující bytosti. A to si přeci naše děti zaslouží.

Cena kurzu

10 lekcí + 1 náhradní / 1000 Kč
Náhradní lekce probíhá na konci kurzu a mohou se jí zúčastnit všechny děti.

 Kde a kdy se kurzy konají

Kurzy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně U Koruny.
Středa – 10:00

Zkušební hodiny

Zkušební hodiny jsou po dohodě možné za poplatek 100 Kč. Přednost ovšem dáváme těm, kteří si zaplatí celý kurz. Po zkušební hodině tedy není jisté, zda budete do kurzu přijati.

Zpívánky v pohybu (si) užívají:

 •  tanec
 •  hru na hudební nástroje
 •  zpěv
 •  rytmizaci
 •  drama
 •  improvizaci
 •  poslech nejen klasické hudby
 •  hrátky s neobvyklými pohybovými a hudebními pomůckami
 •  relaxaci a uvolnění

Zpívánky v pohybu pomáhají dětem k:

 •  pozitivnímu vztahu k hudbě, k tanci, k divadlu
 •  začleňování se do skupiny
 •  poznávání a sbližování se s rodičem
 •  sebevyjádření
 •  zkvalitnění komunikace
 •  tvořivosti
 •  rytmickému cítění
 •  k prvním zkušenostem s hudebními nástroji a se zpěvem
 •  propojení ucho- oko

Zpívánky v pohybu pro děti od 18 měsíců až 2 a půl roku

Náplň Zpívánek v pohybu je stavěna na faktu, že děti tohoto věku poznávají svět a učí se skrze smysly, pohyb a nápodobu. Kvalitní hudební stimuly a prožití hudby skrze své smysly a pohyby těla vpisují do dítěte kvalitní hudební základy a podněcují tak pozitivní vztah nejen k hudbě, ale i k sobě samému. Základem zpívánek v pohybu je rytmus. Rytmus je základem každé činnosti. Rytmus dává jistý, zdravý a pevný základ pro jakýkoli sport.

Zpívánky v pohybu pro děti od 2 do 3 let

Skrze rytmus, pohyb, drama, poslech a zpěv se děti seznamují s lidovými písněmi, říkadly a hudebními nástroji.