Prosíme o důkladné zadání platebního příkazu dle uvedených pokynů.