Číslo účtu: 2101166674 / 2010 (Fio banka)

Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte
Variabilní symbol: Rodné číslo
Specifický symboly:

502 – Junior club
503 – Kondiční plavání
Částka: dle instrukcí

2840 Kč – Junior club
3980,- Kč – Kondiční plavání (pololetí)
V ceně programů jsou zahrnuty 4 náhradní hodiny, kterou může zákazník čerpat na základě domluvy s instruktorem. Neúčast na hodině musí rodiče omluvit do 20 hod předchozího dne, aby hodina byla počítána jako náhradní.Omluva se přijímá pouze SMS zprávou na tel: 732 512 694 nebo ústně u pana Gumpla. Náhradní hodinu poskytujeme pouze v případě řádně omluvené absence.

Platba se hradí před nástupem na první hodinu a poplatek je po absolvování první hodiny nevratný.

Roční členský příspěvek do Plaveckého klubu Akademie Šampión z.s. bude stržen z první platby oddílového příspěvku.