Všestranná příprava s rodičem

  • VŠESTRANNÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ S RODIČEM – od 3 let (skupinové lekce)

Kurz všestranné sportovní přípravy dětí nabízí širokou škálu různorodých pohybových činností. Všestranná příprava je základním stavebním kamenem pro všechna sportovní odvětví. Seznamujeme děti se základními pohybovými dovednostmi z gymnastiky, atletiky, míčových her, úpolů, balančních cvičení a zdravotní tělesné výchovy.  Zároveň je věnována pozornost rovnoměrnému rozvoji všech pohybových schopností v závislosti na senzitivních obdobích dítěte.

Význam všestranné přípravy:

  • Upevňování zdraví dětí
  • Zvyšování celkové výkonnosti a odolnosti
  • Posilování koncentrace a vůle
  • Vytváříme vztahu ke sportu jako celoživotní aktivitě
  • Respektování pravidla ve smyslu FAIR PLAY
  • Tvoří základ pro specializovanou sportovní přípravu

Především se ale děti sportem baví, účastní se spousty her, navazují nová přátelství a prožívají první velká vítězství.