• VŠESTRANNÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ OD 5 LET (skupinové lekce)

Všestranná příprava dětí plynule navazuje na předchozí stupeň naší sportovní přípravy pro nejmenší (všestrannou přípravu s rodičem), ale přihlásit se mohou i ty, které ji neabsolvovaly. Velká změna nastává v osamostatnění dítěte na hodině, rodič již není přítomen. Tento zásah je zpočátku často zdrojem smutku, který po několika hodinách nahradí radost z nových her a nových kamarádů. Hodiny se začínají strukturou více podobat tréninkům, děti musí respektovat trenéra jako takového, nikoli skrze rodiče. Zároveň se zvyšuje obtížnost cvičení a děti jsou připravovány na možný začátek ve vybraném sportovním odvětví. U nás mohou plynule přecházet do Baby juda, nicméně pohybovou výbavu uplatní v libovolném sportovním odvětví.