Číslo účtu: 670100-2208228230/6210 (mBank)

Zpráva pro příjemce: Jméno
Variabilní symbol: Rodné číslo

Specifický symbol:
101

Částka:
9000,- Kč – 10 individuálních lekcí s trenérem
4500,- Kč – 10 individuálních lekcí s trenérem – 2 plavci na hodině