Číslo účtu: 670100-2208228230/6210 (mBank)

Zpráva pro příjemce: Jméno
Variabilní symbol: Rodné číslo

Specifický symbol:
102

Částka:
2800,- Kč – Judo