Nabízíme:

  • Cvičení batolátek od 1,5 roku do 3 let věku (skupinová lekce)

Pohyb je základní potřebou dítěte, je přirozeným projevem dítěte a naprostou samozřejmostí. Pohyb je úzce propojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním a je prostředkem objevování světa a prostředkem seznamování se s okolím.

Není novinkou, že první 3 roky dítěte jsou velice důležité v rozvoji jeho tělesných a duševních schopností.

V našich kurzech cvičení batolat pracujeme s originálním pohybově vzdělávací konceptem, díky kterému se děti zapojují do pohybových aktivit přirozeně s chutí a nadšením, přičemž docílíme maximálních výsledků v rozvoji pohybových schopností a získání pohybových dovedností.

Kde a kdy se lekce konají:
Lekce probíhají v  tělocvičně U Koruny – rozvrh hodin ZDE

 

V lekcích cvičení batolat se zaměřujeme

  • Na posilování a protahování svalových skupin
  • Rozvoj vnímání vlastního těla
  • Rozvoj pohybových schopností
  • Procvičování hrubé a jemné motoriky
  • Nácvik nových pohybových dovedností