Plavání pro veřejnost

Číslo účtu: 670100-2208228230/6210 (mBank)

Zpráva pro příjemce: Jméno
Variabilní symbol: Rodné číslo

Specifický symbol:
101

Částka:
10 000,- Kč – 10 individuálních lekcí s trenérem
5000,- Kč – 10 individuálních lekcí s trenérem – 2 plavci na hodině


Hobby plavání

Hodiny jsou určeny pro začátečníky či mírně pokročilé plavce. Možnost přihlášení mají pouze rodiče členů Akademie Šampion.

Částka:
3700,-Kč – 10 hodin

Rozvrh ZDE