Obnovení provozu PLAVÁNÍ od 25.05.2020 – kompletní informace

Vážení klienti,

s potěšením Vám oznamujeme, že v pondělí 25.05.2020, až na výjimky, zahajujeme plavání v Akademii Šampion. Věnujte proto prosím pozornost následujícím řádkům.

 

PLAVÁNÍ NA SOKOLE – Baby club a Junioři začátečníci

25.05.2020 zahajujeme plavání v Baby clubu na Sokole, dle běžného rozvrhu. Provoz budou provázet určitá doporučení, která naleznete níže.

Víkendové plavání juniorů začátečníků s p. Gumplem začne od 06.06.2020.

Doporučená pravidla provozu dle KHS:
1) Klienti jsou povinni před vstupem do Baby clubu provést dezinfekci rukou.
2) Klienti budou rozděleni do šaten po 2 osobách.
3) Klienti budou dodržovat rozestupy 2m v prostorách Baby clubu vyjma sprch a bazénu.
4) Klienti budou vstupovat do sprch po 2 osobách.
5) Klienti opouští šatny v co nejkratší době pro vydezinfikování personálem.
6) Klientům doporučujeme co nejkratší pobyt v aklimatizační místnosti.
7) Dle vládního nařízení není nutné nosit roušku ve sprchách a v bazénu.
8) Klienti musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.
9) Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.

 

50m BAZÉN – Plavecký klub

Spuštění plavání se týká i Plaveckého klubu (pololetní platby) a to od 25.05. 2020 na 50m bazénu, za podmínky max. počet 25 plavců v 1 dráze. Na termíny plavání JE NUTNÉ SE ZÁVAZNĚ PŘIHLÁSIT!

1. termín – NEDĚLE 18 – 19h (kapacita 50 plavců)
2. termín – PONDĚLÍ 16 – 17h (kapacita 25 plavců)

>ZÁVAZNĚ PŘIHLÁSIT NA JEDEN Z TERMÍNŮ<

Pravidla toho provozu na 50m bazénu jsou platné do konce června 2020.

Všichni členové Plaveckého klubu mají i nadále možnost docházet na kondiční přípravu, která probíhá každý pátek od 15h v tělocvičně Akademie Šampion.

Podmínky pro pronájem dráhy v PB z důvodu koronavirových opatření:
1) Při pohybu po areálu musí mít všichni zakryté dýchací cesty (nos a ústa) ochranným prostředkem (rouška, ústenka, respirátor, šál, …), který se odkládá pouze při sprchování a vstupu do vody. Trenéři tedy mají ochranný prostředek po celou dobu a zodpovídají za používání těchto ochranných prostředků u svých svěřenců.
2) Minimalizovat čas ve sprchách a šatnách na nezbytné minimum.
3) V dráze se musí dbát na co největší možné rozptýlení plavců, a minimalizovat shlukování plavců, například v prostoru pod bloky (rozdělením na menší skupinky apod.).
4) Počet osob v jedné dráze je omezen ze 30 na 25 lidí (trenér na ochozu se do tohoto počtu nepočítá).
5) Při používání plaveckých pomůcek vlastní zajištění jejich dezinfekce po každém tréninku.
6) Při pronájmu dětského bazénku není možné zatím využívat vodní atrakce (podvodní sopky a masážní trysky) ani erární hračky a pomůcky, které jsou obvykle na dětském bazénku umístěny na držácích na stěně.
7) Bezpodmínečně dodržovat případné doplňující pokyny zaměstnanců bazénu v souvislosti se zajištěním plynulého rozvrstvení osob v areálu.

 

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – Junioři pokročilí

Z důvodu uzavření plaveckého bazénu na ZŠ Štefánikova nemáme prostory pro zahájení provozu kategorie Junioři pokročilí, kteří působí pouze zde. Usilovně pracujeme na variantách, díky kterým by bylo možno zahájit tréninkový proces i v této kategorii. Více informací ohledně juniorů pokročilých přineseme do konce května 2020 – sledujte tento příspěvek.

 

Přehled jednotlivých kategorií (pro připomenutí) naleznete ZDE

 

Dotazy ohledně BABY PLAVÁNÍ směřujte na babyclubsampion@gmail.com

Dotazy ohledně PLAVÁNÍ JUNIORŮ A PLAVECKÉHO KLUBU směřujte na pkakademiesampion@gmail.com