PLAVÁNÍ – Zahájení provozu od 01.06.2021

BABY CLUB (bazén na Sokole)
Provoz spuštěn od 01.06.2021. 

JUNIOŘI ZAČÁTEČNÍCI (bazén na Sokole)
Provoz spuštěn od 01.06.2021.

JUNIOŘI POKROČILÍ (bazén na ZŠ Štefánikova)
Provoz na bazénu ZŠ Štefánikova bude od 15.06. do 29.06.2021.

PLAVECKÝ KLUB (50m bazén)
První trénink PK proběhne v neděli 06.06.2021

 

Pravidla provozu KHS:
1) Klienti jsou povinni před vstupem do Baby clubu provést dezinfekci rukou.
2) Klienti jsou povinni nosit ochranu úst.
3) Klienti budou dodržovat rozestupy 2m v prostorách Baby clubu vyjma sprch a bazénu.
4) Klienti opustí šatny v co nejkratší době pro vydezinfikování personálem.
5) Klientům doporučujeme co nejkratší pobyt v aklimatizační místnosti.
6) Dle vládního nařízení není nutné nosit roušku ve sprchách a bazénu.
7) Klienti musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.
8) Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření.