Festival juda v Chorvatsku (Poreč) 2019

Ve dnech 8.6. – 13.6. 2019 se závodníci a trenéři akademie Šampión zúčastnili mezinárodního festivalu juda v chorvatské Poreči. Soustředění se každoročně účastní všechny věkové kategorie od nejmladších dětí až po judistické hvězdy světové úrovně. Děti se na festivalu setkaly s naším olympijským vítězem Lukášem Krpálkem a měly možnost sledovat nejen jeho trénink, ale i přípravu dalších špičkových závodníků. Samotný trénink našich dětí z akademie probíhal pod vedením bývalého brazilského šampióna a současného experta evropské federace juda pana Sergie Oliveiry, jehož tréninky měly skvělou a přátelskou atmosféru. Přístup našich závodníků se panu Olivierovi natolik zamlouval, že přislíbil svojí účast na našem oddílovém soustředění na Blaníku, což je pro akademii obrovská čest. Velkým přínosem pro naše závodníky byly přípravné zápasy se závodníky z Ruska, Německa, Polska a dalších. Samozřejmě si děti zařádily také v moři a odvezly spoustu dalších zážitků.